بالون
با بالون به هر کجا که نسیم پسندد سفر میکنم
صفحات وبلاگ
نویسنده: Alireza Moghadamnia - ۱۳٩۱/۱۱/٢۸

21 فوریه هر سال همزمان با جشن راهنمایان گردشگری دنیا این جشن توسط راهنمایان گردشگری ایران برگزار میشود .از انجا که ذات کار راهنمایان سفر است هر سال در یکی از استان های کشور این جشن در قالب یک سفر کارگاهی اموزشی و نشت خبری مرتبط , سازماندهی شده و همکاران که مسافران حرفه ای هستند همه در سر یک سفره سالی یکبار گرد هم جمع میشوند.جالب است بدانید ساعت برگزاری جشن 9:57 دقیقه برای نشان دادن اهمیت زمان در ایران امروز میباشد. امسال اورمیه(ارومیه) میزبان ماست.جای همه شما خالی...

Alireza Moghadamnia
I offer travel consulting in the cheapest way
کدهای اضافی کاربر :